สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์ : 044- 245520 , 044-256608, 044248803 และ 044-248496  โทรสาร : 0-4424-8803 ต่อ  66  อีเมล์ : admin@koratlocal.go.th
Powered By wnt.co.th